17 stycznia 2018
środa
POGODA:
ZNAJDZIESZ NAS NA:

Z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyłem we wspólnym  posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które odbyło się w dniu 9 listopada 2017 roku. Przedmiotem posiedzenia była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wpływu hodowli zwierząt futerkowych na gospodarkę lokalną w Polsce.

W pierwszej części posiedzenia wysłuchaliśmy zwięzłej informacji przedstawiciela Ministerstwa na temat miejsca hodowli zwierząt futerkowych w gospodarce narodowej, w tym w szczególności w rolnictwie. Dowiedzieliśmy się, ile jest ferm w Polsce, jaka jest szacowana wielkość stada samic, wielkość eksportu i wartość całego sektora. Z informacji tej jednoznacznie wynikało, że branża hodowli zwierząt futerkowych jest działem rolnictwa opartym na rachunku ekonomicznym, przynoszącym dochód hodowcom i budżetowi kraju. Tym samym korzystnie oddziałuje także na gospodarkę lokalną, przez tworzenie miejsc pracy, odprowadzanie podatków do samorządowych organów administracji (gminy, powiaty) i współpracę z nimi w zakresie rozwoju lokalnej  infrastruktury.

Drugą część posiedzenia wypełniły głosy gości uczestniczących w debacie. Zabierający głos jednoznacznie określali się jako przeciwnicy hodowli zwierząt futerkowych lub jako obrońcy tej hodowli.

Przeciwnicy hodowli przekonywali, że hodowla nie sprzyja rozwojowi lokalnemu, bowiem, jak wynikało ze słów mieszkańców miejscowości, w których były zlokalizowane fermy lub była planowana ich lokalizacja (oni sami zabierali głos w trakcie debaty), takie tereny tracą na wartości i przestają być atrakcyjne jako miejsca na agroturystykę, a podatki płacone przez fermy są zaniżane. Podnoszono także argument, że aktualna polityka rolna ma chronić gospodarstwa rodzinne oraz że kontrole NIK wykazały cały szereg uchybień w większości kontrolowanych obiektów. Mieszkańcy w wypowiedziach skarżyli się także (lub obawiali się) problemu specyficznych zapachów z ferm oraz zwiększonej obecności much w otoczeniu ferm. 

Po stronie obrońców hodowli głos zabierali przedstawiciele różnorodnych środowisk związanych z branżą futerkową.

Przedstawiono trzy raporty:

1. "Wpływ hodowli zwierząt futerkowych na gospodarkę lokalną w Polsce". Autorzy raportu w kilkunastu punktach podsumowania wykazali korzystny wpływ istniejących ferm i przedsiębiorstw związanych z fermami na rozwój gospodarki lokalnej.

2. "Ekologiczne aspekty funkcjonowania hodowli zwierząt futerkowych – utylizacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – UPPZ". W tym raporcie podkreślono rolę ferm zwierząt futerkowych jako naturalnego ogniwa zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego: pozostałości z ubojni drobiu i przetwórstwa rybnego  są spożywane przez mięsożerne zwierzęta futerkowe, a w efekcie jako produkt finalny uzyskujemy ich skóry, będące wartościowym przedmiotem eksportu.

3. "Wpływ hodowli zwierząt futerkowych na gospodarkę kraju". Ten raport przedstawia wartość rynku skór futerkowych na świecie i podkreśla znaczące miejsce Polski.

Głos po stronie obrońców hodowli zabrał hodowca, który podkreślił, że większość ferm to fermy rodzinne, właściciel sam mieszka na terenie fermy lub w jej pobliżu, sam na niej pracuje wraz z najbliższą rodziną. On także jest w takiej sytuacji, pobrane przez niego kredyty i posiadany majątek trwały (urządzenia fermowe) nie będą mogły być inaczej wykorzystane i nie wyobraża sobie, jak miałaby wyglądać jego  przyszłość po wprowadzeniu zakazu hodowli. Na jego pytanie do uczestników debaty, czy są wśród nich osoby w podobnej sytuacji, kilkanaście osób podniosło ręce.

Inny z hodowców zabierając głos powiedział, że jeśli chodzi o zapachy, to musimy mieć na uwadze, iż wieś jest miejscem pracy rolnika, a zapachy wiążą się także z hodowlą drobiu, świń czy bydła, jest to element życia na wsi.

Głos w obronie hodowli zabrali także: przedstawiciel przetwórstwa rybnego i właścicielka ubojni drobiu. Oni również podkreślali, że ich firmy działają w skali lokalnej i dzięki fermom, które odbierają od nich uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego mogą być konkurencyjni  i dostarczać konsumentom produkty żywnościowe w przystępnej cenie.

Głos zabrał także przedstawiciel gminy Goleniów. Podkreślił, jak wielką rolę w funkcjonowaniu gminy odgrywa branża futerkowa, bowiem na terenie gminy są nie tylko fermy, ale także kuchnia paszowa, lotownia skór oraz zakłady produkujące sprzęt dla ferm. Te firmy zapewniają miejsca pracy dla mieszkańców i są partnerami w budowaniu infrastruktury gminnej, a także w działaniach kulturalnych czy rekreacyjnych na rzecz mieszkańców. Fermy, czy inne obiekty są lokalizowane w terenach nieatrakcyjnych pod względem agroturystycznym.

Głos zabrał także przedstawiciel związku hodowców zwierząt futerkowych. Podkreślił on, że branża jest cały czas otwarta na merytoryczną dyskusję odnośnie problemów, jakie mogą wiązać się z hodowlą zwierząt futerkowych na szczeblu lokalnym. Zarzuty przeciwników hodowli odnoszące się do niewłaściwych warunków utrzymywania zwierząt spowodowały, że związki hodowców w porozumieniu z domami aukcyjnymi przeprowadzają certyfikację dobrostanu na wszystkich fermach.  Wcześniejsze zarzuty o niekontrolowane ucieczki zwierząt spowodowały wprowadzenie przepisów o konieczności posiadania przez każdą fermę podwójnego ogrodzenia. Podnoszone wyniki kontroli NIK z roku 2011 tak naprawdę dotyczyły nieprawidłowości w funkcjonowaniu inspekcji weterynaryjnej, a nie samych ferm, zaś powtórzona po kilku latach kontrola wykazała znaczący spadek nieprawidłowości.  Branży futerkowej zależy na pozytywnym wizerunku, bowiem Polska posiada  najnowocześniejsze na świecie obiekty (fermy, kuchnie paszowe), o bardzo wysokich standardach. Jeśli ktoś zetknie się z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu ferm, może to zgłosić do inspekcji weterynaryjnej, inspekcji ochrony środowiska, inspekcji budowlanej, bowiem istnieje cały szereg możliwości legalnego kontrolowania i usuwania takich nieprawidłowości w ramach istniejącego porządku prawnego.

Próbując zrozumieć i uporządkować argumenty obydwu stron myślę, że przedstawiane argumenty organizacji przeciwnych hodowli odnosiły się do zagadnień lokalnych rozumianych jednostkowo, jako interesy pojedynczych ludzi. W dyskusji były przytaczane głosy i wyrażane opinie wyłącznie w imieniu tych, którzy mają poczucie iż są pomijani, wykorzystywani, ignorowani. Organizacje zwalczające hodowlę zwierząt futerkowych skupiły się na przykładach ilustrujących ich punkt widzenia, całkowicie ignorując inną możliwość rozumienia pojęcia "lokalna gospodarka".

Z kolei obrońcy hodowli przez "gospodarkę lokalną" rozumieją oddziaływanie i relacje między uczestnikami życia lokalnego (w tym przypadku: mieszkańcy – właściciel fermy/inwestor – władza samorządowa), ale w skali całego kraju. Zagadnienie gospodarki lokalnej nie dotyczy jednego, wybranego przykładu, zagadnienie to musi być widziane szerzej, w perspektywie wszystkich lokalnych społeczności.

Nikt z obrońców hodowli  nie ukrywał, że możliwe jest pojawienie się nieprawidłowości w funkcjonowaniu ferm, czy sporów między mieszkańcami a właścicielem fermy względnie inwestorem i że jest to za każdym razem problem wymagający rozwiązania, jednak nie mogę pogodzić się z argumentacją, że jedynym sposobem rozwiązania takiego lokalnego konfliktu jest zakazanie hodowli zwierząt futerkowych w całym kraju.

A wracając do pytania zawartego w tytule: zakazując hodowli zyskujemy zadowolenie kilkunastu (może kilkudziesięciu) mieszkańców, usatysfakcjonowanych tym aktem prawnym i organizacji, które ich wspierają i w ich imieniu występują. Tracimy natomiast nowoczesny dział rolnictwa o wartości szacowanej na 5 mld zł, przynoszący wymierne korzyści zarówno gospodarce lokalnej jak i całemu krajowi. Tym samym narażamy kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców kraju na konieczność przebranżowienia się i wszelkie problemy z tym związane. Pozbawiamy budżet kraju przychodów, a równocześnie narażamy skarb państwa na zupełnie niepotrzebne a bardzo wysokie wydatki.

Czy naprawdę tak ma wyglądać nowoczesny system zarządzania krajem i dbałość o dobro obywateli, w skali lokalnej i ogólnej?

Marian Brzozowski, SGGW

Fot. Anna Nowicka, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

 

wycinka w puszczywycinka w puszczy białowieskiejekolodzyhodowla noreknorka hodowlana, ferma norekzakaz hodowli zwierzat futerkowychzakaz hodowli noreknorki Prawda o hodowli norek

Więcej z tej kategorii...

Komisja Europejska znowu węszy! Tym razem sprawdzą system podatkowy naszych stoczni

Komisja Europejska chce sprawdzić, czy system podatkowy dla stoczni w Polsce jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa, a także czy nie przyznaje on selektywnej korzyści niektórym przedsiębiorstwom względem innych.

Mateusz Morawiecki: Przedsiębiorcom wydaje się, że płacą wysokie podatki, a wcale tak nie jest

Premier Mateusz Morawiecki uciął dyskusję o potencjalnych ulgach podatkowych dla przedsiębiorców. Nie będzie obniżki podatków, ponieważ "przedsiębiorcy wcale nie płacą ich tak dużo, a Polska jest 6. od końca w Europie jeśli chodzi o wysokość podatków".

Plan rządu na ten rok: Ponad 40 mld deficytu

Sejm przyjął budżet na ten rok. Zgodnie z planem, dochody mają wynieść 355,7 mld złotych, natomiast wydatki 397,2 mld złotych.

Cena ropy leci w górę. Najwyższa wartość od ponad 3 lat

Cena ropy w miesiąc wzrosła o 13 proc. i jest najwyższa od ponad trzech lat. Jest to spowodowane spadkiem zapasów i działań Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC).

Trump obniża podatki. Apple inwestuje w Hollywood

Dzięki nowym rozwiązaniom podatkowym wprowadzonym przed Donalda Trumpa, firma Apple może zrealizować swoje marzenia zaistnienia w branży filmowej.

Amerykanie zbroją się na potęgę. Rekordowa sprzedaż broni palnej, aż 25 mln sztuk w 2017!

Zgodnie z danymi FBI w 2017 roku wysłano 27 mln zapytań do krajowego rejestru kryminalnego w celu uzyskania zaświadczenia o niekaralności potrzebnego do zakupu broni w USA. W ocenie producentów i miłośników broni, ilość zapytań jest najbardziej miarodajnym wskaźnikiem.

40 zł za przejazd z Poznania do Konina autostradą A2

Od 2 stycznia wzrosły opłaty za przejazd odcinkiem autostrady A2 zarządzanym przez spółkę Autostrada Wielkopolska. Za przejazd między Poznaniem, a Koninem (ponad 100 km) kierowcy samochodów osobowych zapłacą aż 40 zł.

Euro czeka krach, a Zimbabwe będzie "spichlerzem Afryki" – tak twierdzi duński bank inwestycyjny

Saxo Bank od piętnastu lat publikuje "szokujące przepowiednie" na nowy rok. Ciekawe są szczególnie te dotyczące walut.

Mazurek do Schmidt: Wszyscy mówią, że się koncertowo zaoraliście

Polska

Dziennikarz Robert Mazurek rozmawiał z poseł Joanną Schmidt o sytuacji w jakiej znalazła się Nowoczesna i cała opozycja. Poruszył także temat zawieszenia przez parlamentarzystkę swojego członkostwa w partii.

Austria popiera Komisję Europejską w sporze z Polską

Polska

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" powiedział jakie jest jego stanowisko ws. wsparcia Komisji Europejskiej w sporze z Polską.

Ciężarne kobiety w Wenezueli dostaną zasiłek w wysokości…4 dolarów

Świat

Prezydent Wenezueli obiecał pomoc ciężarnym kobietom. Każda kobieta w "stanie błogosławionym" otrzyma co miesiąc zasiłek w wysokości 700 tys boliwarów, co daje ok. 4 dolarów…

Macierewicz dementuje: Nie odchodzę z PiS. To próba destrukcji ze strony WSI!

Polska

Antoni  Macierewicz odniósł się do spekulacji na temat odejścia z PiS i założenia nowego ugrupowania politycznego. Polityk skomentował także odwołanie go ze stanowiska ministra obrony narodowej.

"Idę do lasu, nie wiem, czy przeżyję, nie możemy być razem". Hieronim Dekutowski ps.. "Zapora" – najsłynniejszy "Cichociemny"

Opinie

Hieronim Dekutowski przyszedł na świat  24 września 1918 roku w Dzikowie. Był najmłodszym z dziewięciorga dzieci. Od najmłodszych lat serce Hieronima było napełniane miłością do Polski.

Misiło (Nowoczesna): Ręcznik, który wiesza się na bramce jest lepszy od Kurskiego. TVP to kalka goebbelsowskiej propagandy!

wSensie.tv

Piotr Misiło skomentował dla wSensie.pl pojawiające się głosy o usunięciu ze stanowiska prezesa TVP Jacka Kurskiego. Sprawa dotyczy kosztów organizacyjnych imprezy Sylwestrowej w Zakopanem.

Dyskusji o aborcji ciąg dalszy. "Prawo w Polsce to zbrodnia! Nawet jeśli ofiarą pada jeden człowiek"

wSensie.tv

Aborcja w Polsce nadal budzi kontrowersje. Ma swoich zwolenników i przeciwników. Mimo uzyskanego wiele lat temu kompromisu są osoby, które chcą liberalizować bądź radykalizować obowiązujące przepisy.

"Tata był dobrym nazistą". Ogórek: Wściekły atak na moją książkę "polskich" portali i histeria Wachterów

Polska

Niedoszła prezydent Magdalena Ogórek napisała książkę pod tytułem "Lista Wachtera. SS-man, który okradł Kraków". Ogórek nie spodziewała się zapewne takiej fali krytyki pod adresem swoim i lektury, której jest autorką.

BOR potwierdził: Rozbita limuzyna, którą jechała Beata Szydło, bez wykupionego AC

Polska

W lutym 2017 roku w Oświęcimiu rządowa limuzyna, którą jechała ówczesna premier Beata Szydło, rozbiła się. Auto nie miało wykupionego ubezpieczenia AC. Informację potwierdził BOR.

Andruszkiewicz dla wSensie.pl o zmianach w kodeksie wyborczym: Ważne, żeby polityk nie uważał, iż jest w polityce dożywotnio

Polska

Adam Andruszkiewicz (Wolni i Solidarni) skomentował podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy zmieniającej kodeks wyborczy. Poseł odniósł się do pytania o to, czy wprowadzone poprawki przyniosą pozytywne efekty.

Pogoda Warszawa z serwisu
Informujemy, pokazujemy i nazywamy rzeczy po imieniu. Słowem: pokazujemy świat takim, jaki jest. Znajdziecie nas na:

www.wsensie.pl
www.wsensie.tv
www.facebook.com/wsensiepl
www.twitter.com/wSensie


logo wSensie
wSensie.pl to polski portal internetowy, którego celem jest dostarczanie Czytelnikom najwyższej jakości informacji i opinii. Na naszych stronach znajdą Państwo najważniejsze informacje ze świata polityki i gospodarki, liczne wywiady i komentarze oraz wideo.

Ta strona wykorzystuje do swojego działania pliki Cookies. Możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki. Blokada może spowodować niepoprawne działanie strony lub brak dostępu do niektórych jej funkcji. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.