22 sierpnia 2017
wtorek
POGODA:
ZNAJDZIESZ NAS NA:

Chiropraktyka w swojej filozofii przypomina reiki. Również zachwala krążące po ciele tajemnicze energie, którymi rzekomo daje się kierować. Chiropraktyka to dziedzina medycyny niekonwencjonalnej. W języku polskim często utożsamia się ją z pojęciem "kręgarstwo". 

Polska ludowa medycyna czy profesjonalna magia z USA?

Zanim wyrazimy zgodę na jakiś zabieg, powinniśmy się upewnić co do dwóch spraw:

1. Czy rzeczywiście jest to zwykły "kręgarz", czyli ktoś bazujący na wielopokoleniowym doświadczeniu likwidowania defektów kręgosłupa poprzez mechaniczny ucisk kręgów, a jedynie używający nazwy „chiropraktor”; wówczas „jedynie” ryzykujemy oddanie swojego zdrowia w ręce amatora; jeśli ktoś czujesię chory, niechlepiej pójdzie do lekarza;

2. Czy mamy do czynienia z magiem. W Polsce działają „prawdziwi chiropraktycy”; odwołują się oni do idei Daniela Davida Palmera (1845-1913), która bazuje na okultyzmie.

Przestrogi przed chiropraktyką pojawiały się już w polskiej literaturze apologetycznej. Nie stanowiły jednak nigdy osobnego opracowania, a wzmianki o niej pojawiały się na marginesie innych zagadnień. Chiropraktyka nie jest w Polsce znaczącym zjawiskiem. Niemniej jest już na tyle popularna, że warto wskazać na argumenty przemawiające przeciwko niej. Nie zawsze jest ona bezpieczna duchowo, ponieważ na pewno nie mamy tu do czynienia jedynie ze sprawami cielesnymi.

W 1895 r. w Iowa ma miejsce niepozorny incydent. Stróż Harvey Lillard opowiada zebranym dowcip. Jeden ze słuchaczy, właściciel sklepu spożywczego Daniel Palmer, śmiejąc się, uderza Lillarda książką w plecy. Po kilku dniach Harvey spotyka Daniela i zwierza mu się, że od owego ciosu odetkały mu się uszy. 30 lat później wiara w to, że uderzeniem ręki w kręgosłup można wyleczyć każdą chorobę, była już powszechna, a liczba kręgarzy w USA dochodziła do 30 tysięcy.

Zasadnicza moda na chiropraktykę zrodziła się w pierwszych dziesięcioleciach XX w., kiedy wiedza naukowa na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu nie była jeszcze ugruntowana. Choć ojcem i prekursorem kręgarstwa był Daniel Palmer, większość kluczowych koncepcji stworzył jego uczeń Solon Langworthy i syn Palmera, Bartlett Palmer.

Dwa najważniejsze terminy to: wywołujące zatory energetyczne "vertebralsubluxation" (podwichnięcie kręgu) oraz "innateintelligence" – trudna w ścisłym zdefiniowaniu lecznicza siła, będąca manifestacją pierwotnej energii życia. Flirt z metafizyką był na tyle poważny, że Bartlett Palmer rozważał nawet stworzenie chiropraktycznej religii. American MedicalAssociation, przez całe dekady walcząca z kręgarstwem, nazwała chiropraktykę pseudonaukowym kultem.

Pseudonauka

Można dyskutować, czy pod względem fizycznym istnieje tzw. podwichnięcie kręgu. Medycyna zna wszelkiego rodzaju zniekształcenia kręgosłupa, przesunięcia kręgu. W chiropraktyce nie chodzi jednak o tzw. wypadnięte dyski, które niekiedy z powodzeniem potrafi „nastawić” zwykły kręgarz, czy też inne widoczne na prześwietleniach anomalie.

Dla chiropraktyka – ideologa zmiany (blokady) w kręgosłupie wpływają na wszystko, co dzieje się w organizmie. Palmera stwierdzał: Podwichnięty krąg (…) jest przyczyną 95% wszystkich chorób. (…) Pozostałe 5% jest spowodowane przez zniekształcenia połączeń innych niż kręgosłupa.

Ta "całościowość" (holizm), jaką niesie idea chiropraktyki, postała w klimacie innych "całościowych" metod medycyny alternatywnej. Chiropraktyka, podobnie jak osteopatia (diagnozowanie i leczenie chorych za pomocą technik manualnych), homeopatia czy irydologia (ocena stanu zdrowia na podstawie tęczówki oka)jest filozofią witalistyczną. Oznacza to, że choroby interpretuje jako zaburzenia w hipotetycznej sile życiowej. W tym względzie przypomina reiki.

Tak jak ono wysławia krążące po ciele tajemnicze energie, którymi rzekomo daje się kierować. W chiropraktyce i reiki zakłada się więc istnienie jakiejś niewidzialnej, niepoznawalnej i niemierzalnej siły w organizmie. Następnie przyjmuje się – również "na wiarę" – możliwość manipulowania tą siłą w celu poprawienia ludzkiego zdrowia. Chociaż od ok. 100 lat trwają wysiłki naukowego opisywania tych zjawisk, nadal należą one do obszaru pseudonauki. Tych siłi metod ich działania nie da się naukowo udowodnić.

Okultystyczne podłoże

Chiropraktyka została opracowana w 1895 r. przez D.D. Palmera, który zajmował się "magnetycznym" uzdrawianiem. Palmer przyznał, że myśl o chiropraktyce wyrosła z uzdrowienia „magnetycznego” i była jego logicznym następstwem. Podobnie jak inne okultystyczne ideologie, chiropraktyka miała wywodzić się ze starożytnych praktyk religijnych i tajemnej wiedzy Egipcjan, Greków, Chińczyków oraz Hindusów.

Syn D.D. Palmera twierdził, że jego ojciec otrzymywał wskazówki od ducha zmarłego lekarza, przedstawiającego się jako dr Jim Atkinson. Inspirację spirytystyczną potwierdza sam Palmer w książce "The Chiropractor", wydanej w 1914 r. Swoim uczniom nie zabraniał praktykować ich własnej religii. Wymagał jednak włączenia ich światopoglądu w nową ideę, która miała łączyć wszystkie religie, a manipulacje na kręgosłupie miały być obowiązkiem traktowanym religijnie.

Palmer twierdził, że posiadamy pewną wrodzoną inteligencję ciała, która jest "podłączona" do większej, uniwersalnej inteligencji, znajdującej się we wszechświecie. Blokady w kręgosłupie zamykają nas na pełne korzystanie z Energii Uniwersalnej, ponieważ nasz mózg nie przenosi jej w dostateczny sposób do ciała za pośrednictwem nerwów. Ta energia miała być różnie nazywana:Wielki Duch, Thot, Wszechmogący, boska iskra, Duch Święty. Sam Palmer – w swoich rozwlekłych pismach – jest jakby kaznodzieją tej energii.

Ideologia Palmera tkwi u podstaw New Age, synkretycznego parareligijnego ruchu, który swoje apogeum osiągnął w 90. latach XX w. Niestety, wiele szkół medycznych w USA, nawet tych korzystających z państwowych dotacji, posiada wydziały chiropraktyki. Związane jest to z tym, że Amerykanie mają słabość do rodzimej myśli, a do takiej zalicza się chiropraktyka.

Manipulacja pojęciami religijnymi

Palmer, choć zawsze mieszał różne religie, najczęściej kierował się do chrześcijan. Dlatego wielokrotnie przywoływał fragment listu św. Pawła do Rzymian:Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka (Rz8,6). Wspominany przez św. Pawła Duch Boży miałby być tą siłą, której działaniu miał pomagać masaż kręgosłupa. Z kolei likwidacja technicznych blokad w kręgosłupie miała pomagać w "podłączaniu się" do Wszechmogącego.

Aż dziw bierze, że wiele osób dało się nabrać na "boskie" wytłumaczenie rzekomej konieczności masażu kręgosłupa! Ameryka początku XX w. przeżywała zamęt religijny. O wiernych walczyło wiele odłamów chrześcijaństwa. Wspólnoty były rozdrobnione, niekiedy podlegały fanatycznym pastorom czy szalonym charyzmatykom.

Wielu wiernych, a nawet twórców wspólnot było świeżymi konwertytami. Mieszali oni chrześcijaństwo z kabałą, ludową magią, a nawet modnymi wówczas ideami spirytyzmu. Przeciętnemu Amerykaninowi początku XX wieku trudno było zorientować się, kim w istocie jest Duch Święty. "Katechizm Kościoła Katolickiego" jednoznacznie naucza: Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi (nr 685). Duch Święty jest zatem Osobą, nie energią.

Bogiem nie da się manipulować przy pomocy masowania kręgów. Stwórca nie jest w niczym podobny do prądu elektrycznego, którego gniazdko należy odnaleźć, a wówczas będzie służył naszym celom, nawet jeśli będzie je stanowiło zapewnienie zdrowia. Oprócz manipulacji osobą Ducha Świętego, niejasna ideologia chiropraktyki tworzy okazję do korzystania z ludzkiej naiwności. Niedopuszczalne są też odwołania do magii, których wiele jest w pismach Palmera.

Wszystkie praktyki magii lub czarów – naucza "Katechizm Kościoła Katolickiego" – przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. (…) Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka (nr 2117).

Artykuł Marii Patynowskiej ukazał się w najnowszym numerze Miesięcznika "Egzorcysta". Fragmenty innych artykułów oraz omówienie całości znajduje się na stronie www.miesiecznikegzorcysta.pl

 

hodowla noreknorka hodowlana, ferma norekzakaz hodowli zwierzat futerkowychzakaz hodowli noreknorki Prawda o hodowli norek

Więcej z tej kategorii...

Czy wiesz, co wspierasz? Pod pretekstem "praw człowieka" i organizacji charytatywnych możesz nieświadomie sfinansować lobby aborcyjne i seksedukatorów!

Warto dokładnie zapoznać się ze szczegółami działalności organizacji, którą zamierzamy wesprzeć. Pod pojęciem "działalności prospołecznej" bowiem może kryć się m.in. lobbing na rzecz aborcji. Niestety, nie tylko nie jest to karalne, ale wręcz aprobowane przez organizacje zrzeszające grupy promujące tzw. prawa człowieka, w tym ONZ.

Jarząbek: Dzisiejsza prawica to partie wodzowskie. Są generałowie i szeregowcy, brakuje oficerów

Zależy nam by szukać tego, co nas łączy i przechodzić ponad tym,  co nas dzieli – podkreśla w rozmowie z portalem wprawo.pl Zbigniew Jarząbek, założyciel fundacji Akademii Patriotów. 

Takiej manipulacji nie powstydziłby się Goebbels! Zobacz, jak potężne są kłamstwa zwolenników aborcji!

Fundacja Życie i Rodzina przygotowała projekt ustawy antyaborcyjnej, pod którym obecnie zbierane są podpisy. Można więc spodziewać się, że wkrótce feminazistki i środowiska proaborcyjne zaczną rzucać swoimi wyświechtanymi hasłami...

Podświadome pytanie: "Kaczyński zabił harcerzy?"

Kiedy wiadomo już było, że burza spowodowała tragedię na obozie harcerskim ZHR, włączyłem wiadomości w telewizji publicznej. Usłyszałem ogólniki, przełączyłem zatem  na TVN, a tam pewien młokos w roli eksperta, z jakiegoś stowarzyszenia łowców burz (!), twierdził, że państwo nie zadziałało jak trzeba…

Oddał życie za drugiego człowieka

14 sierpnia przypadła 76. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbe, który w obozie zagłady Auschwitz poszedł dobrowolnie na śmierć głodową.

Neonaziści w Charlottesville to ściema! Prawica demonstrowała legalnie za zgodą sądu

Informacje, które dotarły do Polski o demonstrantach w Charlottesville (nazwanych "neonazistami") to tzw. fake news. Władze próbowały zakazać demonstracji przeciwko rozbiórce pomnika gen. Roberta Lee, ale przeciwnicy skierowali sprawę do sądu i wygrali.

Uzdrowienie

Na kartach Pisma Świętego, a szczególnie w Ewangelii mamy liczne przykłady przywracania zdrowia ciała i duszy, nawet wskrzeszania do życia. Są one zawsze owocem głębokiej wiary w uzdrawiającą moc Boga.

Energia w kościach

Chiropraktyka w swojej filozofii przypomina reiki. Również zachwala krążące po ciele tajemnicze energie, którymi rzekomo daje się kierować. Chiropraktyka to dziedzina medycyny niekonwencjonalnej. W języku polskim często utożsamia się ją z pojęciem "kręgarstwo".

Cenckiewicz na tropie. Jaruzelski aktywnie zwalczał podziemie antykomunistyczne po wojnie?

Polska

Wojciech Jaruzelski – wbrew temu, co o sobie mówił – aktywne zwalczał podziemie antykomunistyczne; był nie tylko oficerem zwiadu, ale też śledczym LWP – stwierdził Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego.

Wolontariusz stawia do pionu ministra: "Błaszczak, proszę cię – przestań pi....lić. Nikt ci w to nie wierzy" [WIDEO]

Bez komentarza

Nieznany z nazwiska wolontariusz z Borów Tucholskich ostro krytykuje ministra Mariusza Błaszczaka i apeluje do niego, by "wziął się do roboty", bo widział go w "zaj.....ym kaszkiecie na głowie i z wywalonym brzuszyskiem na plaży".

Petru się doigrał. Minister z PiS pozwie lidera Nowoczesnej

Polska

Ryszard Petru zostanie pozwany przez zastępcę koordynatora służb specjalnych i sekretarza stanu w KPRM Macieja Wąsika. Lider Nowoczesnej może mieć z tego tytułu spore kłopoty.

Ludzie z Rotary Club przejmują dane medyczne Polaków

Polska

Od dwóch tygodni wszystkie dane medyczne Polaków zaczynają spływać do jednej serwerowni we Wrocławiu. To dane wrażliwe, ważne także ze względu na bezpieczeństwo państwa. Teraz informacje o naszych chorobach trafią do ludzi podejrzewanych o współpracę ze służbami i obcym wywiadem.

Rozenek-Majdan o francuskich kochankach: Polacy są zdecydowanie lepsi, szczególnie...

Po godzinach

Żona Radosława Majdana przy okazji kręcenia "Projektu Lady" w Paryżu, gdy rozmowa zeszła na temat francuskich kochanków, pochwaliła się, że przez trzy lata miała narzeczonego właśnie z tego kraju.

Cejrowski o nawałnicach: "Kto nie łazi do kościoła, temu się wyłożyło"

Bez komentarza

Znany podróżnik i publicysta Wojciech Cejrowski na antenie Radia Koszalin w oryginalny sposób skomentował wydarzenia związane z nawałnicami, które zniszczyły znaczne połacie województwa pomorskiego.

Relatywizm jak na dłoni. "Dopóki krytykuje się inne religie, to jest wolność słowa. Islamu nie wolno"

Świat

Niemiecki dziennikarz został skazany na sześć miesięcy więzienia tylko za to, że opublikował archiwalne zdjęcie wskazujące na to, że istniał związek między islamem a nazistowskimi Niemcami.

Wyborcy PO i Nowoczesnej chętniej pomagają niż elektorat PiS i Kukiz'15

Polska

Z sondażu przeprowadzonego dla portalu ciekaweliczby.pl wynika, że najwięcej osób deklarujących chęć pomocy jest wśród sympatyków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej (68 proc.). Słabiej wypadli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (58 proc.). Najgorzej w zestawieniu prezentują się sympatycy Kukiz'15 (51 proc.).

Imigranci z Syrii nazwali swoją córkę… Angela Merkel

Bez komentarza

Angela Merkel Muhammad – to nie hasło z typowej antyislamskiej grafiki w Internecie, ale imiona dziewczynki syryjskich imigrantów. Mają one być wyrazem wdzięczności dla pani kanclerz Niemiec.

Arabia Saudyjska płaci europejskim dziennikarzom za to, żeby nie mieszali skrajnego islamu z terroryzmem?

Świat

Algierski dziennik internetowy Algérie Patriotique informuje, że saudyjskie władze prowadzą kampanię finansującą zachodnich dziennikarzy. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się dziennikarze we Francji.

Pogoda Warszawa z serwisu
Informujemy, pokazujemy i nazywamy rzeczy po imieniu. Słowem: pokazujemy świat takim, jaki jest. Znajdziecie nas na:

www.wsensie.pl
www.wsensie.tv
www.facebook.com/wsensiepl
www.twitter.com/wSensie


logo wSensie
wSensie.pl to polski portal internetowy, którego celem jest dostarczanie Czytelnikom najwyższej jakości informacji i opinii. Na naszych stronach znajdą Państwo najważniejsze informacje ze świata polityki i gospodarki, liczne wywiady i komentarze oraz wideo.

Ta strona wykorzystuje do swojego działania pliki Cookies. Możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki. Blokada może spowodować niepoprawne działanie strony lub brak dostępu do niektórych jej funkcji. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.