18 grudnia 2017
poniedziałek
POGODA:
ZNAJDZIESZ NAS NA:

Chiropraktyka w swojej filozofii przypomina reiki. Również zachwala krążące po ciele tajemnicze energie, którymi rzekomo daje się kierować. Chiropraktyka to dziedzina medycyny niekonwencjonalnej. W języku polskim często utożsamia się ją z pojęciem "kręgarstwo". 

Polska ludowa medycyna czy profesjonalna magia z USA?

Zanim wyrazimy zgodę na jakiś zabieg, powinniśmy się upewnić co do dwóch spraw:

1. Czy rzeczywiście jest to zwykły "kręgarz", czyli ktoś bazujący na wielopokoleniowym doświadczeniu likwidowania defektów kręgosłupa poprzez mechaniczny ucisk kręgów, a jedynie używający nazwy „chiropraktor”; wówczas „jedynie” ryzykujemy oddanie swojego zdrowia w ręce amatora; jeśli ktoś czujesię chory, niechlepiej pójdzie do lekarza;

2. Czy mamy do czynienia z magiem. W Polsce działają „prawdziwi chiropraktycy”; odwołują się oni do idei Daniela Davida Palmera (1845-1913), która bazuje na okultyzmie.

Przestrogi przed chiropraktyką pojawiały się już w polskiej literaturze apologetycznej. Nie stanowiły jednak nigdy osobnego opracowania, a wzmianki o niej pojawiały się na marginesie innych zagadnień. Chiropraktyka nie jest w Polsce znaczącym zjawiskiem. Niemniej jest już na tyle popularna, że warto wskazać na argumenty przemawiające przeciwko niej. Nie zawsze jest ona bezpieczna duchowo, ponieważ na pewno nie mamy tu do czynienia jedynie ze sprawami cielesnymi.

W 1895 r. w Iowa ma miejsce niepozorny incydent. Stróż Harvey Lillard opowiada zebranym dowcip. Jeden ze słuchaczy, właściciel sklepu spożywczego Daniel Palmer, śmiejąc się, uderza Lillarda książką w plecy. Po kilku dniach Harvey spotyka Daniela i zwierza mu się, że od owego ciosu odetkały mu się uszy. 30 lat później wiara w to, że uderzeniem ręki w kręgosłup można wyleczyć każdą chorobę, była już powszechna, a liczba kręgarzy w USA dochodziła do 30 tysięcy.

Zasadnicza moda na chiropraktykę zrodziła się w pierwszych dziesięcioleciach XX w., kiedy wiedza naukowa na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu nie była jeszcze ugruntowana. Choć ojcem i prekursorem kręgarstwa był Daniel Palmer, większość kluczowych koncepcji stworzył jego uczeń Solon Langworthy i syn Palmera, Bartlett Palmer.

Dwa najważniejsze terminy to: wywołujące zatory energetyczne "vertebralsubluxation" (podwichnięcie kręgu) oraz "innateintelligence" – trudna w ścisłym zdefiniowaniu lecznicza siła, będąca manifestacją pierwotnej energii życia. Flirt z metafizyką był na tyle poważny, że Bartlett Palmer rozważał nawet stworzenie chiropraktycznej religii. American MedicalAssociation, przez całe dekady walcząca z kręgarstwem, nazwała chiropraktykę pseudonaukowym kultem.

Pseudonauka

Można dyskutować, czy pod względem fizycznym istnieje tzw. podwichnięcie kręgu. Medycyna zna wszelkiego rodzaju zniekształcenia kręgosłupa, przesunięcia kręgu. W chiropraktyce nie chodzi jednak o tzw. wypadnięte dyski, które niekiedy z powodzeniem potrafi „nastawić” zwykły kręgarz, czy też inne widoczne na prześwietleniach anomalie.

Dla chiropraktyka – ideologa zmiany (blokady) w kręgosłupie wpływają na wszystko, co dzieje się w organizmie. Palmera stwierdzał: Podwichnięty krąg (…) jest przyczyną 95% wszystkich chorób. (…) Pozostałe 5% jest spowodowane przez zniekształcenia połączeń innych niż kręgosłupa.

Ta "całościowość" (holizm), jaką niesie idea chiropraktyki, postała w klimacie innych "całościowych" metod medycyny alternatywnej. Chiropraktyka, podobnie jak osteopatia (diagnozowanie i leczenie chorych za pomocą technik manualnych), homeopatia czy irydologia (ocena stanu zdrowia na podstawie tęczówki oka)jest filozofią witalistyczną. Oznacza to, że choroby interpretuje jako zaburzenia w hipotetycznej sile życiowej. W tym względzie przypomina reiki.

Tak jak ono wysławia krążące po ciele tajemnicze energie, którymi rzekomo daje się kierować. W chiropraktyce i reiki zakłada się więc istnienie jakiejś niewidzialnej, niepoznawalnej i niemierzalnej siły w organizmie. Następnie przyjmuje się – również "na wiarę" – możliwość manipulowania tą siłą w celu poprawienia ludzkiego zdrowia. Chociaż od ok. 100 lat trwają wysiłki naukowego opisywania tych zjawisk, nadal należą one do obszaru pseudonauki. Tych siłi metod ich działania nie da się naukowo udowodnić.

Okultystyczne podłoże

Chiropraktyka została opracowana w 1895 r. przez D.D. Palmera, który zajmował się "magnetycznym" uzdrawianiem. Palmer przyznał, że myśl o chiropraktyce wyrosła z uzdrowienia „magnetycznego” i była jego logicznym następstwem. Podobnie jak inne okultystyczne ideologie, chiropraktyka miała wywodzić się ze starożytnych praktyk religijnych i tajemnej wiedzy Egipcjan, Greków, Chińczyków oraz Hindusów.

Syn D.D. Palmera twierdził, że jego ojciec otrzymywał wskazówki od ducha zmarłego lekarza, przedstawiającego się jako dr Jim Atkinson. Inspirację spirytystyczną potwierdza sam Palmer w książce "The Chiropractor", wydanej w 1914 r. Swoim uczniom nie zabraniał praktykować ich własnej religii. Wymagał jednak włączenia ich światopoglądu w nową ideę, która miała łączyć wszystkie religie, a manipulacje na kręgosłupie miały być obowiązkiem traktowanym religijnie.

Palmer twierdził, że posiadamy pewną wrodzoną inteligencję ciała, która jest "podłączona" do większej, uniwersalnej inteligencji, znajdującej się we wszechświecie. Blokady w kręgosłupie zamykają nas na pełne korzystanie z Energii Uniwersalnej, ponieważ nasz mózg nie przenosi jej w dostateczny sposób do ciała za pośrednictwem nerwów. Ta energia miała być różnie nazywana:Wielki Duch, Thot, Wszechmogący, boska iskra, Duch Święty. Sam Palmer – w swoich rozwlekłych pismach – jest jakby kaznodzieją tej energii.

Ideologia Palmera tkwi u podstaw New Age, synkretycznego parareligijnego ruchu, który swoje apogeum osiągnął w 90. latach XX w. Niestety, wiele szkół medycznych w USA, nawet tych korzystających z państwowych dotacji, posiada wydziały chiropraktyki. Związane jest to z tym, że Amerykanie mają słabość do rodzimej myśli, a do takiej zalicza się chiropraktyka.

Manipulacja pojęciami religijnymi

Palmer, choć zawsze mieszał różne religie, najczęściej kierował się do chrześcijan. Dlatego wielokrotnie przywoływał fragment listu św. Pawła do Rzymian:Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka (Rz8,6). Wspominany przez św. Pawła Duch Boży miałby być tą siłą, której działaniu miał pomagać masaż kręgosłupa. Z kolei likwidacja technicznych blokad w kręgosłupie miała pomagać w "podłączaniu się" do Wszechmogącego.

Aż dziw bierze, że wiele osób dało się nabrać na "boskie" wytłumaczenie rzekomej konieczności masażu kręgosłupa! Ameryka początku XX w. przeżywała zamęt religijny. O wiernych walczyło wiele odłamów chrześcijaństwa. Wspólnoty były rozdrobnione, niekiedy podlegały fanatycznym pastorom czy szalonym charyzmatykom.

Wielu wiernych, a nawet twórców wspólnot było świeżymi konwertytami. Mieszali oni chrześcijaństwo z kabałą, ludową magią, a nawet modnymi wówczas ideami spirytyzmu. Przeciętnemu Amerykaninowi początku XX wieku trudno było zorientować się, kim w istocie jest Duch Święty. "Katechizm Kościoła Katolickiego" jednoznacznie naucza: Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi (nr 685). Duch Święty jest zatem Osobą, nie energią.

Bogiem nie da się manipulować przy pomocy masowania kręgów. Stwórca nie jest w niczym podobny do prądu elektrycznego, którego gniazdko należy odnaleźć, a wówczas będzie służył naszym celom, nawet jeśli będzie je stanowiło zapewnienie zdrowia. Oprócz manipulacji osobą Ducha Świętego, niejasna ideologia chiropraktyki tworzy okazję do korzystania z ludzkiej naiwności. Niedopuszczalne są też odwołania do magii, których wiele jest w pismach Palmera.

Wszystkie praktyki magii lub czarów – naucza "Katechizm Kościoła Katolickiego" – przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. (…) Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka (nr 2117).

Artykuł Marii Patynowskiej ukazał się w najnowszym numerze Miesięcznika "Egzorcysta". Fragmenty innych artykułów oraz omówienie całości znajduje się na stronie www.miesiecznikegzorcysta.pl

 

wycinka w puszczywycinka w puszczy białowieskiejekolodzyhodowla noreknorka hodowlana, ferma norekzakaz hodowli zwierzat futerkowychzakaz hodowli noreknorki Prawda o hodowli norek

Więcej z tej kategorii...

"Ekspertka" od etyki dziennikarskiej znowu atakuje. Lichocka przekonuje, że karanie wybranych mediów to "działanie na rzecz wolności słowa"

Joanna Lichocka jest osobą tak kompetentną do wypowiadania się na temat etyki w mediach, jak Tomasz Lis czy Adam Michnik. Albo niech władze wymagają od wszystkich mediów rzetelności, także tych przychylnych albo niech siedzą cicho.

Panie premierze, trzeba ministra od smogu!

Premier Mateusz Morawiecki poświęcił dość istotną część swojego expose kwestii smogu. To przełom, bowiem nigdy wcześniej nowy szef rządu nie mówił tak dużo o tej istotnej sprawie podczas swojego pierwszego przemówienia.

Afryka zrewolucjonizuje Europę

Karygodnie niedoceniony w polskich i europejskich mediach ostatni szczyt UE-Afryka (właśc. Unia Afrykańska) dowiódł, że to czarny lad będzie w najbliższych latach kluczowym sąsiadem Europy. Powód jest dość paradoksalny, bowiem Afryka ma coś, czego zabraknie wkrótce u nas, choć z pewnych przyczyn nie jest to jeszcze skutecznie wykorzystywane...

Marsz Niepodległości vs Obywatele RP. Studium dziwnego przypadku

Dwa sposoby organizacji zgromadzeń, dwie skrajne ideologie. Postawiliśmy obok siebie i porównaliśmy dwie skrajne wobec siebie organizacje: Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i Obywatele RP. Raport omawia liczbę zatrzymanych przez policję, typy wykroczeń, wielkość zgromadzeń oraz sposób ich organizacji.

Przyganiał kocioł garnkowi, czyli Lichocka o "dziennikarskiej rzetelności"

Nie milkną echa zeszłotygodniowego wydania programu "Warto rozmawiać", w którym Jan Pospieszalski zdecydował się przyjrzeć zabiegom służącym likwidacji polskiej hodowli zwierząt futerkowych...

Czabański nie wytrzymał. Chce załatwić Kurskiego!

Szef mediów narodowych łączący w sobie tradycje zarówno wieloletniego komunisty z PZPR jak i antykomunisty z "Solidarności", Krzysztof Czabański, nie wytrzymał...

Łapanki na poszukiwaczy od Wielkopolski po Mazowsze. Tylko 0,001 proc. detektorystów jest legalnych. Od 1 stycznia przybędzie 100 tys. przestepców...

W zeszłym miesiącu policja zatrzymała w Wielkopolsce kilkanaście osób podczas zlotu poszukiwaczy. Dzisiaj media informują o kolejnej wielkopolskiej sprawie. Rano policja zjawiła się w domu poszukiwacza na Mazowszu.

Wiśniewski dla wSensie: Wojna na Bałkanach bardzo prawdopodobna

Na Bałkanach zrobiło się niespokojnie. O historyczne ziemie upominają się Serbowie w Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie. Dr Jan Wiśniewski mówi o poważnym konflikcie, który może zakończyć się wojną.

TYLKO U NAS! Były poseł PO przeszedł do Jarosława Gowina

Polska

Były parlamentarzysta Platformy Obywatelskiej, Andrzej Gut-Mostowy dołączył do nowego ugrupowania Jarosława Gowina – Porozumienie. Pochodzący z Zakopanego Gut-Mostowy wszedł w skład regionalnych władz ugrupowania.

Biedroń o Kaczyńskim: To jest cienki Jarek. Za dwa lata nie będzie Prawa i Sprawiedliwości [WIDEO]

Bez komentarza

Prezydent Słupska, Robert Biedroń postanowił skierować przesłanie do wszystkich Polaków. Biedroń w nagraniu wideo odwołuje się do Jarosława Kaczyńskiego i frakcji rządzącej.

Sikorski: Prezes Kaczyński jest wrednym dziadygą

Polska

Były szef MSZ i MON, Radosław Sikorski w wywiadzie dla Radia Zet nazwał Prezesa Kaczyńskiego "wredną dziadygą". Polityk odniósł się także do swojej wypowiedzi z początku grudnia, kiedy nazwał premier Beatę Szydło "wrednym babsztylem".

SEJMUSZKI ODC. 04: Wiemy czym najprawdopodobniej zajmie się Beata Kempa

Polska

SEJMUSZKI to nieregularny przegląd sejmowych plotek i ploteczek. Tego, czego posłowie i senatorowie nie powiedzą pod nazwiskiem, a co jednocześnie jest tajemnicą poliszynela w gmachach na Wiejskiej.

Nowe twarze w rządzie Morawieckiego. Znamy nazwiska nowych współpracowników Morawieckiego

Polska

Minął raptem tydzień od zaprzysiężenia nowego rządu, a już pojawiły się głosy dotyczące rekonstrukcji. Jak donosi "Fakt", znamy pierwsze nazwiska nowych twarzy w rządzie Morawieckiego.

Seksafera z Amber Gold w tle. Prezes firmy umawiał się z mężczyznami na homoportalu

Polska

Marcin P., prezes Amber Gold miał dość szerokie upodobania. Jednym z nich było umawianie się z homoseksualistami poprzez portal internetowy. Jak informuje "Super Express", prokuratura potwierdziła ten wątek, ale nie wnikała w niego głębiej.

LGBT wściekłe! Piaseczny w TVN: Mało widzę ludzi na ulicy, którzy krzyczą "jestem hetero!"

Polska

Słynny muzyk, Andrzej Piaseczny na antenie programu "Dzień dobry TVN" zauważył, że heteroseksualiści, w przeciwieństwie do homoseksualistów, raczej nie odczuwają potrzeby pokazywania swojej seksualności publicznie.

Podlaski ONR: Na złodzieja i alimenciarza zebrano 32 tys., a na kobietę, która potrzebuje na operację dają same ochłapy

Bez komentarza

Mateusz Kijowski zapowiedział, że "bez stresu" przeżyje święta, bowiem Elżbiecie Pawłowicz udało się zebrać kwotę ponad 30 tys. na "Stypendium Wolności" dla niego. Dość kuriozalna sytuacja wywołała stanowczą reakcję członków podlaskiego ONR.

Znowu gorąco na Ukrainie. Zwolennicy Saakaszwiliego szturmowali Pałac Październikowy w Kijowie

Świat

W centrum Kijowa zgromadzili się zwolennicy byłego prezydenta Gruzji, który zwołał po raz kolejny "Marsz za impeachment", domagając się odejścia Petra Poroszenki...

Macierewicz: W Polsce mundur żołnierza, armia, była, jest i będzie fundamentem nie tylko bezpieczeństwa, ale także patriotyzmu

Polska

Antonii Macierewicz uczestniczył w niedzielę przed Grobem Nieznanego Żołnierza w uroczystej promocji 195 żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski. Szef MON w płomiennym przemówieniu przypomniał o roli wojska w czasie wojny i pokoju.

Pogoda Warszawa z serwisu
Informujemy, pokazujemy i nazywamy rzeczy po imieniu. Słowem: pokazujemy świat takim, jaki jest. Znajdziecie nas na:

www.wsensie.pl
www.wsensie.tv
www.facebook.com/wsensiepl
www.twitter.com/wSensie


logo wSensie
wSensie.pl to polski portal internetowy, którego celem jest dostarczanie Czytelnikom najwyższej jakości informacji i opinii. Na naszych stronach znajdą Państwo najważniejsze informacje ze świata polityki i gospodarki, liczne wywiady i komentarze oraz wideo.

Ta strona wykorzystuje do swojego działania pliki Cookies. Możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki. Blokada może spowodować niepoprawne działanie strony lub brak dostępu do niektórych jej funkcji. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.