wtorek
| 14 lipca 2020
Redakcja | 23 października 2019

Bodnar w obronie "tęczowych piątków": musimy zrównoważyć prawo rodziców do wychowania z prawem dziecka do edukacji

Bodnar w obronie

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystosował list do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. Rzecznik krytykuje podejmowane przez resort działania mające zapobiegać organizowaniu tzw. "tęczowych piątków" – głównie po stanowczym sprzeciwie rodziców. Zdaniem RPO w tym aspekcie nauczania... szkoły nie powinny słuchać rodziców, a realizować ideę antydyskryminacji i tolerancji. Skandaliczny list stał się przedmiotem ożywionej dyskusji.

"Do wychowawczych zadań szkoły należy zaliczyć rozwijanie wśród uczniów postaw tolerancji i otwartości światopoglądowej, a także zapewnienie każdemu uczniowi bezpieczeństwa i warunków do prawidłowego rozwoju. Licząc na to, że powyższe cele są kluczowe dla resortu edukacji, chciałbym podkreślić, że wsparcie ich realizacji traktuję również jako jedno z priorytetowych zadań Rzecznika Praw Obywatelskich. W obliczu szczególnego zagrożenia, jakie stanowią dyskryminacja, uprzedzenia i motywowana nimi przemoc w środowisku szkolnym, o których wiedzę czerpię z wyników badań oraz kierowanych do Rzecznika skarg, uważam, że cel wyeliminowania tych zjawisk powinien stanowić oś współpracy wszystkich właściwych w sprawach dzieci i młodzieży organów państwa. Bezpieczeństwo i równe traktowanie wszystkich uczniów, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, koloru skóry, płci, wyznania, orientacji seksualnej, niepełnosprawności lub jakiekolwiek innej cechy szczególnej, postrzegam jako wartości nadrzędne, niezależne od różnic światopoglądowych lub jakichkolwiek innych podziałów. W mojej ocenie za jedną z najbardziej skutecznych form zwalczania uprzedzeń i kształtowania akceptacji dla różnorodności można uznać edukację antydyskryminacyjną"

– pisze w liście Rzecznik Praw Obywatelskich.

"Kwestii wychowawczej roli szkoły nie sposób rozpatrywać jednak bez uwzględniania prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. (...) W rozpatrywanym tu kontekście, wyważenia wymagają prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawo dziecka do otrzymania edukacji i związany z nim obowiązek państwa do zapewnienia odpowiedniego systemu nauczania. Zarówno Trybunał Konstytucyjny, jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka stoją na stanowisku, że w obliczu takiego konfliktu wartości, prawo rodziców może zostać ograniczone, a rodzice nie mogą oczekiwać, że wszystkie treści przekazywane w szkole będą zgodne z ich światopoglądem. Niezależnie jednak od wskazanej dopuszczalności ograniczenia prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, system oświaty powinien niewątpliwie dążyć do jego możliwie najpełniejszej realizacji. (...) Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie skoncentrowania uprawnień w rękach rad rodziców postrzegam więc jako drogę do odpowiedniego wyważenia praw rodziców i funkcji wychowawczej szkoły"

– przekonuje Adam Bodnar.

rpo.gov.pl/PJ/Fot. Ralf Lotys (Sicherlich), CC BY 4.0, Wikimedia Commons


wSensie.pl to polski portal internetowy, którego celem jest dostarczanie Czytelnikom najwyższej jakości informacji i opinii. Na naszych stronach znajdą Państwo najważniejsze informacje ze świata polityki i gospodarki, liczne wywiady i komentarze oraz wideo. 2018 Copyright wSensie.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.