niedziela
| 25 października 2020
Grzegorz Grzymowicz | 17 marca 2020

Apel o przesunięcie wyborów i tezy konstytucyjne Bosaka

Apel o przesunięcie wyborów i tezy konstytucyjne Bosaka

Kandydat prawicy Krzysztof Bosak w swojej najważniejszej deklaracji zobowiązał się, że jako Prezydent RP nie podpisze żadnej ustawy podwyższającej podatki. Już samo to, odróżnia go w sposób zasadniczy od Andrzeja Dudy oraz pozostałych socjaldemokratycznych, bądź w najlepszym razie bezideowych pretendentów do prezydentury. A istotnych różnic na korzyść kandydata Konfederacji jest przecież znacznie więcej. Widać to choćby po filarach kampanii, które zostały ujęte w 3 punkty. Po pierwsze, wolność gospodarcza, swobody obywatelskie i walka z socjalizmem. Po drugie, konserwatywna obrona tradycyjnych wartości. Realna ochrona interesów narodowych, tak w wymiarze międzynarodowym, jak i wewnętrznym – jako filar trzeci. W sobotę, podczas konwencji przez internet, poznaliśmy dalsze rozwinięcie postulatów ustrojowych Bosaka w postaci broszury "Nowy Porządek".  

Konwencja onilne

W sobotę 14 marca odbyła się transmitowana w internecie konwencja wyborcza Krzysztofa Bosaka. Kandydat środowisk wolnościowych, narodowych i konserwatywnych na urząd prezydenta, przedstawił dokument programowy "Nowy Porządek", ujmujący w 27 tez konstytucyjnych wizję państwa silnego, suwerennego i bezpiecznego. Krzysztof Bosak zaznaczył, że program ma na celu realną naprawdę państwa, a nie wyłącznie szarpanie się z jego niedoskonałościami.

Ze względu na szerzącą się epidemię koronawirusa i wynikających z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego radyklanych, ale koniecznych restrykcji, konwencja miała zmienioną formułę. Odbyła się bez udziału publiczności. Na sali było zalewie 8 osób, w tym prowadzący konwencję: Anna Bryłka i Michał Jelonek, a także m.in. prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke, lider Ruchu Narodowego Robert Winnicki i żona Krzysztofa Bosaka, Karina, która jest prawnikiem Ordo Iuris, oraz ekipa montażystów. Setki tysięcy osób oglądało transmisję na żywo w internecie.

Czas kwarantanny, przesuńmy wybory  

Przed zaprezentowaniem postulatów programowych, Krzysztof Bosak odniósł się do kryzysowej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska i cała Europa z powodu koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19. Przypomniał m.in., że wolontariusze z lokalnych sztabów Konfederacji pozostają do dyspozycji wojewodów, żeby pomóc im w zarządzaniu kryzysowym i pomóc osobom objętym kwarantanną.

– Wszystkie nasze sztaby wyborcze zostały oddane do dyspozycji jako wolontariusze panom wojewodom po to, żeby pomóc w zarządzaniu kryzysowym, jeżeli tylko będzie taka potrzeba. Zawsze byliśmy, jesteśmy i chcemy być siłą polityczną, która gdy nie rządzi państwem, jest opozycją merytoryczną i konstruktywną. W takich chwilach potrzeba solidarności i współpracy

– podkreślił w swoim wystąpieniu kandydat Konfederacji na prezydenta. Bosak dodał, że "rząd w sytuacji kryzysowej nie może wahać się z podjęciem żadnych niezbędnych działań, które mają służyć bezpieczeństwu i zdrowiu obywateli", dlatego prawica poparła decyzję o zamknięciu granic. Ponowił przy tym apel do premiera o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego i przesunięcie terminu wyborów prezydenckich.

– Nasze państwo przechodzi bardzo trudny test. Wszyscy funkcjonariusze i pracownicy różnych sektorów państwowych przechodzą ten test. Na pierwszym froncie znaleźli się lekarze, znalazły się pielęgniarki, znaleźli się pracownicy personelu pomocniczego sektora ochrony zdrowia. Za nich wszystkich trzymamy kciuki. Wiemy, że w tej chwili swoim nadzwyczajnym wysiłkiem, a często poświęceniem, ryzykując niekiedy swoje zdrowie, a nawet życie, troszczą się o to, żebyśmy nie znaleźli się w zapaści, jak państwa, w których sytuacja nie została opanowana, skupiska wirusa nie zostały prawidłowo zdiagnozowane, a jego rozprzestrzenianie się nie zostało powstrzymane 

– powiedział Krzysztof Bosak, dodając, że w służbie zdrowia wychodzą wieloletnie zaniedbania, które trzeba teraz szybko nadrabiać.

Zaplanowane na maj wybory zdecydowanie powinny zostać przełożone. Pozostaje pytanie co do formuły prawnej. W obecnej sytuacji nie ma możliwości zbierania podpisów, w maju prawdopodobnie nie da się skompletować komisji wyborczych, a gospodarcze i społeczne konsekwencje epidemii siłą rzeczy odsuną w cień wszystkie inne sprawy. Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować na ten czas z debaty na temat kondycji ustrojowej państwa. Szczególnie w okresie, kiedy część społeczeństwa będzie miała nieco więcej czasu na czytanie i śledzenie internetu. Dlatego Konfederaci zdecydowali się z przedłożyć Polakom do oceny swoje propozycje programowe.  

Potrzeba silnego, sprawnego, suwerennego państwa

Program "Nowy Porządek" kładzie nacisk na postulat systemowej reformy państwa, celem jego realnego wzmocnienia i unowocześnienia. Ma odpowiadać "wyzwaniom czasów, nie tracąc zarazem zakorzenienia w klasycznej myśli politycznej". Jednym z cenniejszych elementów tej myśli, jest właśnie dziedzictwo narodowe reprezentowane przez Krzysztofa Bosaka i jego środowisko polityczne współtworzące Konfederację. Nieprzypadkowo na przełomie XIX i XX wieku, kierowany przez Romana Dmowskiego obóz narodowy stawiał przed sobą zadanie, nie jedynie odzyskania niepodległości, lecz – odbudowania państwa polskiego. Klasyczni endecy doskonale rozumieli, że położenie geopolityczne stawia narodowi polskiemu w zasadzie tylko dwie alternatywy: albo będzie silny, a dzięki temu ma szanse na suwerenność i możliwość kształtowania realnych sojuszy, albo będzie jedynie podporządkowanym interesom mocnych graczy neofeudalnym bantustanem. Historia wielokrotnie potwierdziła trafność i ponadczasowość tej diagnozy. Koniec końców ani "Nasz Najważniejszy Sojusznik", ani "Nasza Złota Pani", ani nawet kremlowscy czekiści, nie skorelują swoich interesów z naszymi, jeżeli nie będziemy gospodarczo i politycznie silni. Także Unia – obnażona po raz enty, tym razem przez koronawirusa, nie jest w stanie zastąpić Polakom, ani żadnego europejskiemu narodowi, sprawnego, podmiotowego państwa i skutecznie rozwiązywać problemy, które zresztą – choć nie tym razem – sama stwarza. Oczywiście, uniokraci podjęli prowizoryczne działania, ale odpowiedź na COVID-19 i zarządzanie kryzysowe w ich wykonaniu jest fikcją. Podobnie jak rzekome nowe, dodatkowe miliardy na walkę z wirusem. Dotychczasowy rozwój wypadków ewidentnie pokazuje, że jak zwykle, to organizmy państwowe, a nie pyszni brukselscy mandaryni i "ostre dyrektywy", muszą na własną rękę poradzić sobie z kłopotem. Jest więc faktem bardzo optymistycznym, a zarazem naturalnym, że tak jak klasyczny polski ruch narodowy, tak i jego ideowi spadkobiercy współtworzący Konfederację, pozostają świadomi i zdeterminowani do działania w tym zakresie. Krzysztof Bosak podkreślił, w swoim przemówieniu, że obecny kryzys jeszcze bardziej uwidocznił, jak bardzo potrzebujemy silnego państwa.

– Wszyscy komentatorzy, od prawicy do lewicy, zwrócili uwagę w ostatnich kilku dniach, że to właśnie państwa w tej sytuacji okazują się sprawne i są zdolne podejmować działania, a nie duże organizacje międzynarodowe, które okazują się rozrywane różnymi konfliktami, albo po prostu niezdolne do działania

– powiedział polityk prawicy.  

27 tez konstytucyjnych

Krzysztof Bosak przedstawił dokument programowy zatytułowany "Nowy Porządek". Tytuł ten, z powodu skojarzenia z NWO wzbudził po prawej stronie internetu trochę kontrowersji, ale jego treść jak sądzę, zasługuje na aprobatę. Broszura liczy 36 stron i zawiera 27 zwięźle sformułowanych tez konstytucyjnych, stanowiących program uporządkowania, wzmocnienia i reformy ustrojowej państwa. W trakcie konwencji Krzysztof Bosak zachęcił do lektury dokumentu i omówił najbardziej istotne z punktu widzenia obecnego kryzysu tezy programowe. Poniżej wszystkie 27 punktów z jednozdaniowym rozwinięciem.

1. Naród podmiotem władzy (zadaniem państwa jest realizacja dobra narodu)

2. Jedna długa kadencja prezydenta (7 lat, bez reelekcji, po kadencji senator)

3. Silna pozycja premiera (jeden, silny, stabilny ośrodek władzy wykonawczej, celem usunięcia konfliktów kompetencyjnych)

4. Wprowadzenie ustaw organicznych (unormowania pośrednie między konstytucją a ustawami zwykłymi, dotyczące najistotniejszych obszarów życia politycznego)

5. Reforma Senatu (w Izbie Wyższej zasiadaliby przedstawiciele samorządów oraz związków przedsiębiorców, pracodawców, związków zawodowych, innych organizacji społecznych i byli prezydenci)

6. Instytucje kontrolne w rękach opozycji (NIK i CBA obsadzane przez opozycję, po to, żeby wykrywały, a nie ukrywały korupcję)

7. Wzmocnienie kontroli władzy przez parlament (szereg rozwiązań zmierzających do wprowadzenia realnej kontroli władzy i odpowiedzialności rządu, w tym odpowiedzialności karnej)

8. Reforma ordynacji wyborczej (model mieszany, 5-letnia kadencja Sejmu)

9. Zmniejszenie liczby posłów o połowę

10. Polonijne okręgi wyborcze (część posłów byłaby wybierana za granicą)

11. Gwarancje polskiej suwerenności (nadrzędność Konstytucji nad prawem międzynarodowym, własna waluta w Konstytucji, nieobowiązywanie w polskim sądownictwie wykładni prawa międzynarodowych instytucji sądowniczych)

12. Racja stanu priorytetem w PE (m.in. obowiązujący polskich europarlamentarzystów zakaz głosowania za nałożeniem kar na Polskę przez organizacje międzynarodowe)

13. Etyka chrześcijańska podstawą ładu prawnego (oparcie porządku prawnego o prawo naturalne, zasady prawa rzymskiego, etykę chrześcijańską i polską tradycję ideową)

14. Ochrona małżeństwa i rodziny (wykluczenie prawnego uprzywilejowania jakichkolwiek innych związków niż małżeńskie)

15. Konstytucyjna ochrona dwóch płci (polski porządek prawny musi respektować biologiczną determinację płci)

16. Pełna ochrona życia (ma obejmować w pełni każdego człowieka, także dzieci poczęte, ale jeszcze nienarodzone)

17. Wprowadzenie zasady pomocniczości (tyle władzy i tyle państwa, ile to konieczne, tyle wolności i społeczeństwa, ile to możliwe)

18. Wolność gospodarcza (przywrócenie wolności gospodarczej, m.in. poprzez radyklane uproszczenie prawa gospodarczego)

19. Zakaz uchwalania budżetu z deficytem (obejmujący 3 wyjątki: poważna recesja, stany wyjątkowe, wyrażona większością kwalifikowaną zgoda Sejmu)

20. Narodowa własność bogactw naturalnych (brak blankietowych koncesji na eksploatację złóż dla spółek w całości zagranicznych, dochody z wydobycia inwestowane w badania i rozwój, a nadwyżki oszczędzane na wzór norweski)

21.Obywatelstwo polskie jako szczególne wyróżnienie (kandydat musi być zasymilowany z narodem polskim, bardzo dobrze znać język i polską kulturę, długotrwale mieszkać i pracować w Polsce)

22. Silny prezydent i niezależne sądownictwo (Członkowie KRS, TK i SN powoływani dożywotnio – wyłączna kompetencja prezydenta)

23. Sędzia jako korona zawodów prawniczych (co najmniej 10-letnia praktyka jako sędzia pokoju, adwokat, radca prawny, notariusz lub prokurator)

24. Wprowadzenie sędziów pokoju (orzekający w drobnych sprawach, wybierani na kadencje, z zastosowaniem wymogu wykształcenia prawniczego)

25. Personalna odpowiedzialność urzędników (za rażące naruszenie prawa przez urzędnika – tymczasowa utrata wynagrodzenia, a za nadużycia umyślne – odpowiedzialność wobec poszkodowanego całym swoim majątkiem)

26. Poszerzenie zakresu obrony koniecznej (obrona konieczna może przekroczyć zasadę proporcjonalności)

27. Przeniesienie części instytucji poza Warszawę (dążenie do lokowania poza stolicą urzędów, które nie wymagają dla swojego funkcjonowania bezpośredniej bliskości parlamentu lub rządu.  

Teraz dwie uwagi natury ogólnej, z perspektywy sympatyka i wieloletniego kibica konsolidacji polskiej prawicy. Wydaje się jasne, że przywołane propozycje konstytucyjne ukontentują naturalnie wyborców o proweniencji narodowej, ale powinny one zadowolić również kolibrów i tradycjonalistów. W toczącej się przeciwko wielonurtowej lewicy bitwie nikt z nas nie powinien bowiem ani na chwilę zapominać, że jak to celnie określił prof. Adam Wielomski, w sensie politologicznym, Konfederacja jest dzisiaj dla człowieka prawicy "Katechonem" – (z Listu św. Pawła). Zróżnicowani ideowo konfederaci zdołali sformułować kompromisowe programy zarówno na wybory do europarlamentu, jak i do Sejmu polskiego, a zadaniem nas wszystkich jest, pomóc im dotrzeć z tymi ustrojowymi postulatami do jak najszerszych kręgów odbiorców. I, jak wiemy, niestety nie słuszność, lecz siła przekazu jest tym, co musimy nieustannie budować. Bo – i tu przechodzimy do uwagi drugiej – parafrazując Grzegorza Brauna, nie zdejmiemy demokracji z wtorku na środę. Musimy robić swoje w istniejących warunkach. Gdy jako tzw. "Suwerenom" wmówiono nam, że system demokracji parlamentarnej jest jedynym dopuszczalnym, jedynym, jakiego możemy pożądać, i którym musimy się zachwycać, to próby forsowania wprost antydemokratycznych rozwiązań ustrojowych, byłyby, póki co bezcelowe. Ci z nas, którzy wiary w Wszechmocne Państwo Demokracji nie podzielamy, musimy zachować wartości, zasady, idee i wszystko to, czego demokracja jeszcze całkowicie nie zainfekowała, pracować u podstaw, i modlić się o lepszą na kontrrewolucję koniunkturę.  

"Realna zmiana, nie ta z telewizora TVP"  

Podczas sobotniej konwencji przemawiali także obecni na sali: Karina Bosak, prezes KORWiN poseł Janusz Korwin-Mikke, prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki, były poseł Marian Piłka i reprezentantka środowisk kresowych ze Lwowa Ewelina Podgórska. Za pośrednictwem internetu głos zabrali: prezes partii Korona poseł Grzegorz Braun, doradca Krzysztofa Bosaka poseł Konfederacji Artur Dziambor i lekarz ze Śląska Paweł Mazur. Robert Winnicki mówił o kulejącej sprawności państwa. Zwrócił także uwagę na to, że Krzysztof Bosak nie jest "żadną medialną wydmuszką".

– Potrzebujemy państwa prawdziwego, potrzebujemy państwa na poważnie. Dosyć tego dziadostwa, które obserwujemy od 30 lat – jeśli chodzi o służby, administrację czy lekceważenie procedur. Jeśli chodzi właśnie o strukturalną, wieloletnią, wielorządową zapaść w ochronie zdrowia. Jeśli Państwo chcecie realnej zmiany, nie tej z TVP, nie tej z telewizora, nie tej z opowieści, ale chcecie rzeczywiście państwa na poważnie, to mam apel. Zaufajcie jednemu z najlepszych ludzi, których wydało pokolenie, które nie pamięta i nie chce pamiętać komunizmu    

– apelował w trakcie swojego wystąpienia Robert Winnicki.

Najbardziej wolnościowy kandydat w stawce

Artur Dziambor tłumaczył z kolei, dlaczego na Krzysztofa Bosaka na pewno powinni głosować przedsiębiorcy.

"Jednym z największych problemów, jakie mają polscy przedsiębiorcy, jest konieczność płacenia co miesiąc bardzo wysokich stawek ZUS-u. (…) Krzysztof Bosak jest tym kandydatem, który zadeklarował, że będzie wspierał pomysł dobrowolności płacenia ZUS-u przez przedsiębiorców prowadzących swoje działalności i tworzących miejsca pracy. (…) To jest kandydat narodowy – z oczywistych względów – ale przede wszystkim, to kandydat najbardziej wolnościowy ze wszystkich tych, którzy są na scenie"

– mówił poseł z Gdyni, który jak pamiętamy, w prawyborach zajął drugie miejsce, a w kampanii pełni funkcję doradcy Krzysztofa Bosaka. 

Janusz Korwin-Mikke w krótkim przemówieniu skupił się na aspekcie wewnętrznym prawicowej koalicji. Konfederacja, jako partia techniczna, jednocząca liczące się środowiska narodowe, konserwatywno-liberalne i tradycjonalistyczne, wykazuje pewne podobieństwa do amerykańskich Republikanów. Z jednej strony, to oczywiście nieproporcjonalnie mniejsza skala, z drugiej – znacznie mniejsze ideowe podziały.

– Konfederacja składa się z różnych ugrupowań i różnych ludzi. Partia Republikańska w Ameryce jest jeszcze bardziej podzielona. Łączy aynranddystów, prawicowych libertarian, Alt-right, czyli partię herbatki – przepaść o wiele większa, która dzieli nas, a jednak kandydat na prezydenta, z programów tych partii wybiera sobie to, co uważa za słuszne, co leży w jego sercu, i wybiera to jako swój program wyborczy

– zwrócił uwagę prezes partii KORWiN. 

Lekturę i przemyślenie programu serdecznie polecam. https://bosak2020.pl/wp-content/…/Bosak2020_NowyPorzadek.pdf

Fot. Bosak2020 Facebook/ A. Radzik 

Opublikował:
Grzegorz Grzymowicz
Author: Grzegorz Grzymowicz
O Autorze
Autor na portalach wSensie, Publicystyczny i Świat Rolnika. Antysocjalista, wolnościowiec, konserwatysta. Absolwent prawa. Wychowany na Warmii i Mazurach
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

wSensie.pl to polski portal internetowy, którego celem jest dostarczanie Czytelnikom najwyższej jakości informacji i opinii. Na naszych stronach znajdą Państwo najważniejsze informacje ze świata polityki i gospodarki, liczne wywiady i komentarze oraz wideo. 2018 Copyright wSensie.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.